MILJØBEVISSTHET

Norsk Riving er ledende i å ta miljøbevisste valg i rivingsprosessen

Hvordan gjør vi det?

miljø

DEMONTERING

Vi behandler materialet fra rivingsprosjektene slik at det kan brukes igjen

Ombruk av brukte materialer gjør det mindre nødvendig å ta ut ressurser fra naturen.

LAGRING

Vi lagrer og tilgjengeliggjør brukbare materialressurser på vårt lager

Tilgjengeliggjøring av brukte byggevarer vil bidra til flere sirkulære prosesser.

Miljøbevissthet og BIR-tilknytning 1
Miljøbevissthet og BIR-tilknytning 2

SALG

Systematisk og skånsom demontering gjør at vi kan selge brukte byggevarer tilbake til kunder

Dette vil øke bruken av brukte byggematerialer.