Hvordan sikre ombruk i ditt byggeprosjekt? 1
Demontering for ombruk på lærerhøgskolen i Bergen.

Hvordan sikre ombruk i ditt byggeprosjekt?

PUBLISERT: 16.01.2023

Selektiv riving, eller demontering for ombruk, er et sentralt virkemiddel for å sikre ombruk eller oppsirkulering av byggematerialer. Men suksesskriterier for å lykkes med demonteringen er at materialene på forhånd er kartlagt og at ombruksprosessen er godt planlagt. Ombrukprosessen bør begynne i god tid før en eventuell anbudsforespørsel for byggetiltaket går ut.

Av Kari Mjømen, Logistikk- og ombruksleder i Norsk Riving

Kari Mjømen, ombruksleder i Norsk Riving.

Har du spørsmål om ombruksmuligheter? Eller ønsker du å bestille ombrukskartlegging? Her treffer du meg:
kari@norsk-riving.no
Mob: 932 22 040

Forslag til fremdrift

 1. I konseptutviklingsfasen i byggeprosjektet kan mest mulig dokumentasjon om bygget, som byggesaksdokumenter og FDV-dokumenter, samles og gjøres klar til kartlegging.
 2. Miljøkartlegging av bygget eller lokalene er deretter neste viktige trinn i prosessen med å sikre ombruk av relevante byggematerialer.
 3. Påfølgende tilstandsvurdering sikrer gode beslutninger og tilfører ombruksprosjektet god dokumentasjon.
 4. Nå er det lagt et godt grunnlag for selve ombrukskartleggingen. Den krever gjennomgang av all tilgjengelig dokumentasjon, grundig befaring på stedet samt registrering av materialer.
 5. Etter mottatt rapport fra ombrukskartleggingen bør virksomheten vurdere hvilke materialer som skal brukes. Dette vil være viktige opplysninger å ta med i ressursstyringsplanen for prosjektet.
 6. Det bør tidlig utnevnes en person som har ansvar for å følge opp ombruksmålene. 
 7. Rapport fra miljøkartlegging, evt. tilstandsvurdering og rapport fra ombrukskartlegging vil være viktige bakgrunnsdokumenter for en eventuell anbudsutlysning. Her bør også mål for ombruksarbeidet dokumenteres.
 8. Ressursstyringsplanen bør være klar i god tid før entreprenør starter opp. Ressursstyringsplanen  inneholder en liste over hva som skal demonteres for ombruk og plan for videre logistikk i tillegg til annen plan for reduksjon av avfall gjennom hele bygge prosjektet.

Sjekkliste for logistikkplan

Logistikkplanen for ombruksmaterialene kan være en del av ressursplanen. Logistikkplanen bør ha med disse punktene: 

 • Beskrivelse av hvordan materialene skal demonteres.
 • Plan og beskrivelse av hvordan materialene skal pakkes og merkes.
 • Avklaring på om materialene må mellomlagres og i så fall hvor.
 • Avklaring på hvor materialene skal fraktes etter pakking og merking og planlagt rute for frakten. Husk at frakt internt i et bygg kan være en stor utfordring.
 • Avklaring på om materialene skal transporteres bort fra byggeplassen utenfor og eventuelt hvordan transporten skal foregå. 
 • Beskrivelse av hvem som skal bruke materialene videre, hva de skal brukes til og hvor.

Hvordan er ombruksmulighetene?

Vi skiller mellom internt og eksternt ombruk. Internt ombruk kan være noe så enkelt som å beholde konstruksjoner gjennom en rehabilitering. Internt ombruk kan også være å bruke egne materialer i samme prosjekt etter ombygging, eller i nytt bygg eller i et annet internt prosjekt. Eksternt ombruk er når materialene skifter eier. Dersom det ikke finnes muligheter for direkte ombruk av materialene, kan redesign være en mulighet. Materialer av stål, trevirke og stein er eksempler på kvaliteter som er egnet for redesign.

Vi hjelper deg med lokale løsninger for ombruk eller oppsirkulering. Snakk med oss om ombruksmuligheter for dine brukte byggematerialer!

Nettressurser:

Les mer om nytt regelverk for ombrukskartlegging

Hvordan imøtekomme nytt regelverk for ombrukskartlegging

Her finner du kapittelet om ombruk i BREEAM NOR v6.0

Her kan du laste ned FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg