Endringer i regelverket for ombruk av bygningsdeler fra 1. juli 2022 1
BERGEN INKLUDERINGSSENTER: internt arkivfoto fra den gamle lærerskolen på Landås, et prosjekt med omfattende ombruk.

Spør oss om de nye reglene fra 1. juli

PUBLISERT: 05.07.2022

Norsk Riving har i flere år etterlyst at myndighetene tilrettelegger bedre for ombruk av byggevarer. Fra 1. juli i år trer endringer i lovverket i kraft, blant annet med krav til ombrukskartlegginger. Norsk Riving tilbyr ombrukskartlegging som ledd i prosjektering.

Miljøkravene i TEK17, SAK10 og DOK endres nå slik at det skal bli lettere å drive sirkulært. Fra 1. juli 2022 skal nye bygg bygges for å kunne demonteres senere. Kravet til sorteringsgrad for avfall øker fra 60 prosent til 70. Ved større arbeider i eksisterende bygg skal det gjennomføres ombrukskartlegging.

Selgere slipper nå kravet i DOK/byggevareforskriften til dokumentasjon ved omsetning av byggevarer hvis byggevarene er demontert og skal brukes i nytt bygg. TEK17 stiller imidlertid ennå de samme kravene for nye og brukte byggevarer.

Vi har her til lands hatt muligheten til å leve i luksusen det er å holde på med bruk og kast, dette gjelder selvsagt også i byggebransjen. Omstilling til sirkulær økonomi og mindre klimagassutslipp tvinger nå frem bedre løsninger. Ombruk av stål og betong vil i særlig grad bidra til at bygg- anlegg- og eiendomsbransjen kan redusere sitt enorme klimagassutslipp.

I rapporten “Forsvarlig ombruk av byggevarer” (Team Resirqel, 2019) fremgår det at nedsmeltet gjenvunnet stål sparer mer enn 51% av CO2-utslippet sammenlignet med nyprodusert jomfruelig stål. Ved direkte ombruk unngår man nedsmeltingen og kan derimot spare over 91% sammenlignet med jomfruelig stål.

For flere detaljer rundt reglene og lenker til lov og forskrift, se artikkelen fra DiBK.