Spar tid og penger med 3D-skanning. Med en 3D-visning får byggeieren dokumentert byggets tilstand enkelt og oversiktlig. 3D-visning av bygg er svært nyttig i ombruksarbeid og for å få dokumentert restverdien av materialene i et bygg.
3D-SKANNING: Nytt tilbud fra Norsk Riving AS.

Spar tid og penger med 3D-skanning

PUBLISERT: 27.07.2020

Norsk Riving tilbyr nå 3D-skanning av bygg. Resultatet blir en komplett 3D-visning av bygget, hvor brukeren kan gå en virtuell tur for å kikke på bygget både innvendig og utvendig.

Med en 3D-visning får byggeieren dokumentert byggets tilstand enkelt og oversiktlig. 3D-visning av bygg er svært nyttig i ombruksarbeid og for å få dokumentert restverdien av materialene i et bygg. En virtuell 3D-tur er et verktøy som forenkler planleggingsarbeidet ved byggsanering eller riving, blant annet på grunn av måleverktøyet som lar deg målet opp reelle avstander i bygget. Dette fører til spart tid og sparte utgifter. 3D-visingen kan også benyttes til andre formål, som å få laget en BIM-modell av bygget.

Se eksempel på 3D-visning av bygg på Ågotnes.
Byggets hovedkonstruksjoner i betong og stål er planlagt demontert for oppbygging og innredning på ny tomt .

3D-visning av bygg fra utsiden.
Innvendig 3D-visning av bygg.

Full visning av 3D-scannet bygg.
Med 3D-visning av bygget ditt sparer du både tid og penger i saneringsfasen.