OM OSS

Norsk Riving AS tilbyr rådgivning, prosjektering og utførelse av ombruks- og riveprosjekter….

Norsk Riving AS er en moderne riveentreprenør som fokuserer på effektive metoder for gjennomføring av riveprosjekter. Ryddighet og orden er viktig i alt vi gjør i vårt arbeid. Våre prosjekter gjennomføres etter prinsipper om at det skal være minst mulig belastning på våre ansatte, utstyr og verktøy, og selvfølgelig også miljøet rundt oss.

Vi er ISO- sertifisert etter internasjonal standard ISO 9001 KVALITET og ISO 14001 MILJØ. Standardene er dokumentasjon på at vår virksomhet har høyt fokus på miljørettet og bærekraftig virksomhetsstyring.

norsk riving om oss

FORUTSIGBARHET

Når du inngår kontrakt med Norsk Riving AS er du sikret at avtalen du inngår er i tråd med Norsk Standard. Da har du kontroll på avtalt kontraktssum, fremdrift, varslingsrutiner for endringer og øvrige prosjektadministrative rutiner.

VERDIER

Våre grunnleggende verdier er å sikre våre ansatte og virksomhetens fremtid ligger i ansvarlighet, kompetanse, lojalitet, respekt og sunn økonomi. Det betyr at vi legger våre verdier til grunn når vi gir tilbud på et prosjekt.

Prosjektene gjennomføres etter prinsipper om at det skal være minst mulig belastning på våre ansatte, utstyr og verktøy.

Om norsk riving 1

Norsk Riving er sertifisert etter ISO 9001 kvalitetsledelse og ISO 14001 miljøledelse, som betyr at vi er underlagt strenge krav til å opprettholde gode systemer og kontinuerlig forbedre oss. Vi er sentralgodkjent for ansvarsrett innenfor våre virksomhetsområder, som viser at vi har erfaringen og kompetansen for å utføre krevende jobber. Våre prosjektstyringsverktøy sikrer oss en ensidig, gjennomtenkt og sikker form for prosjektstyring. Det vises i våre prosjekter i form av riktig fremdrift, sikkerhet, lønnsomhet, trivsel og ryddighet.

Om norsk riving 2
kiwa certified iso

Konserntilknytning

Norsk Riving AS er et datterselskap i BIR-konsernet. BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til innbyggere i BIRs eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet. I 2021 ble BIR kåret til årets sirkulære bedrift på den store Sirkulærkonferansen. Prisen deles ut av Cnytt, Norsk Senter for Sirkulærøkonomi og Circular Norway.

Norsk Riving er et datterselskap i BIR-konsernet. Her er BIR Bedrift i gang med å bytte container ved Grieghallen.

Vil du samarbeide med oss på ditt prosjekt?