NYHETER OG SAMFUNNSENGASJEMENT

Norsk Riving AS brenner for ombruk og sirkulære løsninger

Rivebransjen står sentralt i forhold til samfunnets behov for mer miljøvennlige metoder når bygg skal rehabiliteres eller rives. Vi sitter på kunnskapen som trengs for å identifisere ombrukspotensialet i et bygg. Vi kan bistå deg med ombrukskartlegging når du skal gjøre tiltak i ditt bygg.

Les våre nyheter her