Oppdragsgiver:

DNB Næringseiendom AS

Tidspunkt:

Juni 2021

Kontraktstype:

Konsulentoppdrag for prosjektering

Tiltaksklasse:

TK 3 PRO –
Miljøsanering og riving

Sundt-bygget

Prosjektet var et prosjekteringsoppdrag for DNB Næringseiendom AS som innbefattet utarbeidelse av anbudsunderlag for ombruksplan og miljøsanering.