Oppdragsgiver:

Entra ASA

Tidspunkt

Mai 2020 – januar 2021

Kontraktstype:

Totalentreprise NS 8407

Tiltaksklasse:

TK 3 UTF / PRO –
Miljøsanering og riving

Omfang:

Innvendig totalriving av
12000 kvadratmeter

Riving med ombruk i Møllendalsveien

Entra inviterte til anbudskonkurranse med viktige kriterier som tilbydernes plan for ombruk, gjennomføringsplan, logistikk og pris. Vi vant jobben ved at vi utmerket oss med på samtlige kriterier.

Krav til sorteringsgrad for avfall var 90 prosent. Oppnådd sorteringsgrad 93 prosent. Prosjektet ble utført som et komplett ombruksprosjekt der utførelsen i hovedsak ble utført ved demontering av vegger, himlinger, innredninger, tekniske anlegg, med mer. Materialer ble registrert, pakket og kjørt på lager for videresalg til kunder for nye prosjekter. Med hensyn til ombruk karakteriseres prosjektet som en ensidig suksess.