Tidspunkt:

August 2020-mars 2022

Oppdragsgiver:

DNB Næringseiendom AS

Kontraktstype

Totalentreprise NS 8407

Tiltaksklasse

TK 3 UTF/PRO-Miljøsanering og riving

Omfang:

Innvendig totalriving alle etasjer, montering av bæresystemer i stål, diverse betongarbeid, samt riving av toppetasje og fasader.

Total rehabilitering

Prosjektet er totalrehabiliteringsprosjekt av bygget i regi av DNB Næringseiendom AS. Ombruk og ressursutnyttelse har stått sentralt hos alle aktører, fra byggherre og entreprenører til leietakere som skal inn i bygget. Store deler av eksisterende byggematerialer har blitt demontert med tanke på ombruk. En del av ny innredning vil også bestå av brukte byggematerialer.

BREEAM- prosjekt. Krav til sorteringsgrad for avfall var 90 prosent. Oppnådd sorteringsgrad 92 prosent. Prosjektet ble utført med stor vekt på ombruk og ressursutnyttelse.