Oppdragsgiver:

Bergen Kommune

Tidspunkt:

Mars 2020 – desember 2020

Kontraktstype:

Totalentreprise NS 8407

Tiltaksklasse:

TK 3 UTF / PRO –
Miljøsanering og riving

Omfang:

Innvendig total riving av
16000 kvadratmeter

Lærerhøyskolen

Bergen kommune prosjekterte oppdraget som et ambisiøst ombruks-
prosjekt. Oppgaven utviklet seg til å bli et av pilotprosjektene for økt
ombruk i byggebransjen.

Krav til sorteringsgrad for avfall var 90 prosent. Oppnådd sorteringsgrad 92 prosent. Prosjektet var planlagt som et ombruksprosjekt for deler av inventar og vårt engasjement i det var å registrere, demontere og lagre inventar og bygningsmaterialer for senere bruk i prosjektets oppbyggingsfase. Vi fikk betydelig positiv oppmerksomhet fra oppdragsgiver for å ha utført mer omfattende ombruk av byggematerialer enn det prosjektet var planlagt for.