ASBESTSANERING OG FJERNING AV MILJØFARLIGE STOFFER

Vi har lang erfaring med asbestsanering og er klare til å utføre i ditt prosjekt

Bygningsmaterialer i gamle bygninger kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer. Kartlegging og miljøsanering av farlig avfall før rehabilitering og riving av byggverk er avgjørende for å sikre at miljøskadelige stoffer ikke spres til naturen. Profesjonell asbestsanering er strengt regulert, les mer om det her.

Godkjent bedrift

Norsk Riving har godkjenning for utførelse av asbestsanering, og utfører sikkert og i tråd med gjeldende bransjestandarder. Det er kun ansatte med gyldig personlig godkjenning som driver med asbestsanering.

​Vi tilbyr prosjektering for miljøsanering og riving og vi foretar fullstendig kartlegging av farlig avfall i bygg, besørger materialanalyser og utarbeider miljøsaneringsbeskrivelse, inkludert avfallsplan og mengdebeskrivelse. Vi har gyldig sentral godkjenning for både utførelse og prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2.

Forsvarlig håndtering

​Alt avfallet vi sorterer ut av et riveprosjekt blir levert til offentlig godkjent avfallsmottak. Det sikrer en profesjonell viderebehandling av avfallet og vi får returnert en utfyllende og oversiktlig avfallsrapport som dokumenterer at alle lovkrav er ivaretatt.

Se våre andre tjenester