BETONGSAGING OG KJERNEBORING

Med topp moderne utstyr

Vi har utstyr for kjerneboring opp til 1000 mm hulltaking i betong. Vårt betongsageutstyr gir oss mulighet for å skjære ut hele dekker inne i bygg om nødvendig. Vi demonterer og fjerner prefabrikkerte dekkeelementer, sager ut trapper, osv.

Vår virksomhet har alt nødvendig utstyr for å utføre betongsaging og kjerneboring for de type oppdrag vi er involvert i.  Typiske jobber for oss er utskjæring i dekker for nye heiser, trapper, sjakter, nye døråpninger i vegger, osv.

Se våre andre tjenester