VI HJELPER DEG MED BETONGEN

Vi tilbyr betongsaging med topp moderne utstyr

Norsk Riving har personell og utstyr for det som kreves av betongsaging. For mindre jobber kan vi benytte håndholdt utstyr, men vi har også større spesialutstyr for tyngre oppdrag. Dette inkluderer gulvsager (se bilde), wiresager og veldig nøyaktige fjernstyrte sager.

Vanlige jobber som inkluderer betongsaging er nye utsparinger for trapper, dører, heissjakter og lignende. Dette kan være i gulv eller på vegger, og vi har god erfaring med denne typen oppdrag. Hvis nødvendig kan vi også sage ut hele dekkeelementer, for eksempel ved større rehabiliteringsarbeid.

Betongsaging og HMS

Norsk Riving har stort fokus på HMS under denne typen
operasjoner. Vi har gode tiltak for å kvalitetssikre at både saging og fjerning av betong skjer på en sikker måte.

Betongsaging er nært beslektet med kjerneboring, les mer om det her.

Se våre andre tjenester