MILJØSANERING OG ASBESTJOBBER

Vi utfører det aller meste innenfor miljøsanering og leverer komplett avfallsregnskap for alle våre prosjekter

Bygningsmaterialer i gamle bygninger kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer. Kartlegging og miljøsanering av farlig avfall før rehabilitering og riving av byggverk er avgjørende for å sikre at miljøskadelige stoffer ikke spres til naturen.

​Vi tilbyr prosjektering for miljøsanering og riving og vi foretar fullstendig kartlegging av farlig avfall i bygg, besørger materialanalyser og utarbeider miljøsaneringsbeskrivelse, inkludert avfallsplan og mengdebeskrivelse.

​Alt avfallet vi sorterer ut av et riveprosjekt blir levert til offentlig godkjent avfallsmottak. Det sikrer en profesjonell viderebehandling av avfallet og vi får returnert en utfyllende og oversiktlig avfallsrapport som dokumenterer at alle lovkrav er ivaretatt.

Se våre andre tjenester