OMBRUK OG OPPSIRKULERING

Vi ønsker å komme inn i tidlig fase av prosjekter for å vurdere potensiale for ombruk, demontering og bevaring

I samarbeid med oppdragets prosjektgruppe vil en innledende ressurskartlegging av bygg og anlegg danne grunnlaget for den mest bærekraftige strategien for håndtering av bygningsmassen

Ombruk og oppsirkulering 8

Oppsirkulering – Gammelt materiale får nye funksjoner

Oppsirkulering er når byggematerialer med enkle virkemidler kan få en ny funksjon. Når vi utfører ombruks- og restverdikartlegging for våre kunder ser vi derfor ikke bare etter materialer som kan brukes på nytt men også om enkelte materialer kan brukes til andre formål en hva det opprinelig er laget for. I slike oppdrag sammarbeider vi gjerne med arkitekter og interiørarkitekter.

Oppsirkulering kan eksempelvis være gulvbjelker som får ny funksjon som innredning / bokhyller eller ventillasjonskanaler som kappes opp og lages om til lampeskjermer. Har du noen meter med kabelbroer til overs kan du kanskje lage noen sittebenker av det?

Oppsirkulering handler egentlig om å ta fantasien i bruk som et viktig redskap for et bedre miljø, begrense energikrevende nyproduksjon og bidra til mindre avfallsproduksjon.

Ombruk – Materialet får en ny mulighet

Norsk riving satser på ombruk! Vi demonterer alle typer bygningsdeler og tar vare på så mye materialer som mulig slik at disse kan brukes om igjen. Materialene kan bli til nye produkter for leietaker, eller mellomlagres før videresalg i vårt lager.

Gå til vår egen markedsplass for å se tilgjengelige brukte byggevarer.

Se våre andre tjenester