SPØR OSS OM OMBRUKSKARTLEGGING

Vi ønsker å komme inn i tidlig fase av prosjekter for å få best mulig kvalitet på ombrukskartleggingen

I samarbeid med oppdragets prosjektgruppe vil en innledende ombrukskartlegging av bygg og anlegg danne grunnlaget for den mest bærekraftige strategien for håndtering av bygningsmassen.

Ombrukskartlegging 5

Oppsirkulering – Gammelt materiale får nye funksjoner

HVA ER OPPSIRKULERING?

I Norsk Riving bruker vi avfallspyramiden som hjelpemiddel. Oppsirkulering er for oss når man hever behandlingen av en avfallstype fra ett ledd til et høyere ledd i avfallspyramiden. Når vi gjør en ombrukskartlegging for våre kunder ser vi derfor ikke bare etter materialer som kan brukes på nytt men også om enkelte materialer kan brukes til andre formål en hva det opprinnelig er laget for. I slike oppdrag samarbeider vi gjerne med arkitekter og interiørarkitekter.

Oppsirkulering kan eksempelvis være gulvbjelker som får ny funksjon som bokhyller eller ventilasjonskanaler som kappes opp og lages om til lampeskjermer. Har du noen meter med kabelbroer til overs kan du kanskje lage noen sittebenker av det?

Oppsirkulering handler egentlig om å ta fantasien i bruk som et viktig redskap for et bedre miljø, begrense energikrevende nyproduksjon og bidra til mindre avfallsproduksjon.

Ombrukskartlegging – Materialet får en ny mulighet

Norsk riving satser på ombruk! Vi demonterer alle typer bygningsdeler og tar vare på så mye materialer som mulig slik at disse kan brukes om igjen.

Les mer om nytt regelverk for ombrukskartlegging

Se våre andre tjenester