OMBRUKSKARTLEGGING

Vi ønsker å komme inn i tidlig fase av prosjekter for å vurdere potensiale for ombruk, restverdi og oppsirkulering

Det er dette vi mener med ombrukskartlegging. I samarbeid med oppdragets prosjektgruppe vil en innledende ombrukskartlegging av bygg og anlegg danne grunnlaget for den mest bærekraftige strategien for håndtering av bygningsmassen.

Materialene som kartlegges nedskrives i et dokument for oppdragsgiver, og kan brukes som et beslutningsdokument før riving.

Ombrukskartlegging 8

Se våre andre tjenester