PROSJEKTERING

Prosjektering for miljøsanering og riving

Vi utfører miljøkartlegging, utarbeider miljøsaneringsbeskrivelser og avfallsplaner. Miljøkartlegging av bygg gjøres for å avdekke eventuelle helse- og miljøfarlige stoffer som ikke skal videre i kretsløpet.

Kartleggingen skjer ved stikkprøver og visuell bedømmelse av bygningsdeler som angivelig inneholder farlige stoffer. Under kartleggingen tas det materialprøver for å avdekke om materialet inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.

Miljøsaneringsbeskrivelsen viser hvordan funn av helse- og miljøfarlige materialer skal håndteres og leveres til et godkjent deponi. Kartleggingen utgjør sammen med saneringsbeskrivelsen grunnlaget for å lage en avfallsplan som viser omfanget av bygningsmaterialet som skal rives og saneres

Prosjektering 7

Se våre andre tjenester