DEMONTERING OG RIVING

Fra byggrensk for hånd til totalriving av bygg og konstruksjoner

Vi har spesialutstyr for riving og disponerer en rekke gravemaskiner for riving og demontering av bygg og konstruksjoner. Med våre gravemaskiner kan vi rive hele bygg, klippe ned og knuse betongkonstruksjoner eller demontere og heise ned bygningsdeler. Vi har også elektrisk riverobot som kan benyttes inne i bygg for riving, meisling, betongknusing og saging.

De senere år har vi spesialisert oss på demontering for ombruk og oppsirkulering av bygningsmaterialer. Ambisjonen er å fortsette å “rive med hvite hansker”. På vegne av våre oppdragsgivere kartlegger vi deres bygg og utarbeider rapporter for alle bygningsmaterialer som kan benyttes på nytt i samme prosjekt eller selges til andre byggherrer, som kan benytte brukte materialer.

riving med gulvsag
Riving 6

MASKINRIVING


Vi har mange ulike anleggsmaskiner og spesialutstyr i vår virksomhet til ulikt behov.

• Gravemaskiner fra ett tonn til 35 tonn med betongtygger, sorteringsklype, meisel, magnet og skuffe

• Elektriske riverobot som kan meisle, rive, tygge og sage betong

• Teleskopkran med mannskapskurv og annet utstyr for heising og demontering

• Utstyr for betongsaging, wiresaging og wire- hullsaging

• Kjerneboringsutstyr for hulltaking fra 50mm til 1000mm

• Lastebil med lift for egentransport eller for småoppdrag for ulike kunder

Se våre andre tjenester